Biserica Baptistă #11 Cluj-Napoca, Biserica Unu-Unu

Ca Biserică, suntem parte a ceva mult mai mare chiar decât noi înșine, iubindu-L pe Dumnezeu, dezvoltând relații creștine de calitate, și implicându-ne în comunitate.

Aici, pe str. Iugoslaviei nr. 64, cartierul Gheorgheni, am început o călătorie foarte provocatoare, de slujire spirituală a semenilor…
Călătoria noastră înseamnă: relație personală cu Dumnezeu prin Fiul Său Isus Cristos, manifestarea dragostei noastre față de El, printr-o închinare vie, plină de bucurie și celebrare publică.
Dorim să vedem oamenii în relații bune unii cu alții, de aceea îi încurajăm să ni se alăture în grupurile de părtășie și studiu Biblic. Pasiunea nostră, a celor de la UNU-UNU, este să împărtășim Vestea Bună a mântuirii, câștigând lumea pentru Cristos.

Vă invităm să fiți parte cu noi în această călătorie !

Efeseni 4:5  Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

Efeseni 2:14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul,  şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace …

Romani 5:19  Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.

Romani 6:5  În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Galateni 6:2  Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.

Efeseni 2:18  Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.

Efeseni 2:22  Şi prin El şi voi Sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Efeseni 5:21  Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

Filipeni 2:2  Faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.

Coloseni 3:13  Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

1 Timotei 2:5  Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

1 Petru 2:9  Voi însă Sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam Sfânt, unpopor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;