Cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni

de Robert J. Tamasy

“Când totul se năruie, roagă-te.” Se pare că acesta este motto-ul multor oameni. Poate că şi tu eşti unul dintre ei – dintre cei care cred că rugându-se, vor putea înfrunta orice situaţie, oricât de dificilă ar fi ea. De aceea, în rarele cazuri când circumstanţele par a fi scăpat de sub control, ei apelează la rugăciune. Şi ce ar putea fi rău în acest lucru?

Pentru alţii, rugăciunea este mult mai importantă. Biblia spune: “Rugaţi-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17) şi
ei iau acest îndemn în serios. Aceşti oameni se roagă pentru nevoile lor personale, mijlocesc pentru nevoile altora şi aduc laude Dumnezeului căruia i se închină. Există însă o problemă cu rugăciunea. Nu este ca un automat în care introduci fisa şi primeşti imediat produsul pe care îl doreşti. Uneori se pare că rugăciunile rămân fără răspuns.

Ce se întâmplă când te rogi şi răspunsul pe care-l aştepţi întârzie să apară? Poate că te-ai rugat pentru obţinerea unui loc de muncă de care ai mare nevoie, pentru finalizarea unei vânzări importante, pentru afacerea ta, pentru o promovare mult aşteptată, pentru rezolvarea problemelor financiare, a unor probleme din familie sau pentru orice alte nevoi sau dorinţe. Te rogi, dar nu primeşti răspuns.

În viaţa şi cariera mea profesională, am experimentat acest lucru de multe ori. Am fost nevoit să rămân într-un loc de muncă lipsit de perspective, să caut şi să nu găsesc persoana potrivită pentru o poziţie cheie în companie sau să aştept pentru vânzarea casei noastre, în timp ce presiunea financiară era tot mai mare.

Asemenea situaţii nu au fost niciodată plăcute, însă prin intermediul lor am învăţat multe despre rugăciune – şi despre Dumnezeu. Spre exemplu, am învăţat că Dumnezeu răspunde întotdeauna rugăciunilor, dar o face în una din următoarele patru modalităţi: Da. Nu. Aşteaptă. Altfel. Haideţi să aruncăm o privire asupra acestor patru căi folosite de Dumnezeu pentru a ne răspunde la rugăciuni:

Când Dumnezeu spune “Da.” La fel ca un tată iubitor şi plin de compasiune, Dumnezeu este încântat să primească cereri de la copiii Săi şi să le răspundă. Mai mult, răspunsurile sale sunt incomparabil mai bune decât ale unor părinţi umani care nu sunt perfecţi. “Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face” (Ioan 14:14). “Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I -L cer!” (Luca 11:13).

Când Dumnezeu spune “Nu.” Uneori cererile noastre sunt respinse pentru că motivaţiile sunt greşite, izvorâte din dorinţe egoiste. Alteori, Dumnezeu îşi dă seama că ceea ce avem nevoie cu adevărat este diferit de ceea ce cerem, aşa că va spune “Nu” rugăciunilor noastre. “Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre” (Iacov 4:3).

Când Dumnezeu spune “Aşteaptă.” Sunt situaţii când Dumnezeu se abţine şi nu răspunde din anumite motive. Poate că nu este încă timpul potrivit; poate că detaliile specifice sunt incomplete; poate că doreşte să ne înveţe despre răbdare sau pur şi simplu doreşte să ne arate că El este cel care controlează situaţia, nu noi. “Taci înaintea Domnului, şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul, care îşi vede împlinirea planurilor lui rele… Nădăjduieşte în Domnul, păzeşte calea Lui, şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara…” (Psalmul 37:7,34).

Când Dumnezeu spune “Altfel.” Uneori, când ne rugăm, suntem convinşi că dorim sau avem nevoie de lucrurile cerute. Totuşi, Dumnezeu în înţelepciunea Sa, cunoşte şi înţelege toate lucrurile şi ştie când un răspuns diferit este mai bun şi mai potrivit decât cel pe care l-am cerut noi. “…Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi…”” (Efeseni 3:20).