E corect?

O viaţă în care Dumnezeu este guvernator nu ne face imuni la suferinţă.

Când viaţa (şi serviciul) nu sunt deloc corecte

scris de Ken Korkow
tradus de Ghirca Lucia-Elena

Cu toate că detest a recunoaşte acest lucru, Dumnezeu mă supără foarte tare pentru simplul motiv că nu duce la îndeplinire proiectele personale sau profesionale conform aşteptărilor mele!

Încerc să fac tot ceea ce mi se pare just. Asemenea mie, şi alte persoane se ghidează după propria lor intuiţie. Totuşi, toţi realizăm, de multe ori, că suntem părăsiţi, întâlnind adversitate şi rezultate inechitabile, în timp ce alţii, care trăiesc strict pentru interesele lor egoiste, neţinând cont de bine sau rău, par a se descurca excepţional. Fără greutăţi, fără griji, având parte doar de bucurie şi multă pace sufletească.

Ai remarcat şi tu această situaţie? Nu există deloc corectitudine! La ferma din South Dakota a familiei mele, soţia mea Liz a pictat, folosind caracterele cele mai mari, următoarele cuvinte: „Dacă viaţa ar fi dreaptă – caii ar galopa doar jumătate din timpul de astăzi.”

Iată greşeala mea: consider că îl pot reduce pe Dumnezeu la o formulă – dacă introduc „datele de intrare” corecte, atunci voi obţine „datele de ieşire” pe măsura celor dintâi (asemenea momentelor în care dorim să evităm durerea sau să avem un trai liniştit).

Concepţia aceasta este greşită. Domnul nu va fi redus la o formulă. Altfel, vieţile noastre ar fi conduse printr-un calcul matematic, nu prin credinţă. Şi nu suntem capabili de a evita durerea. Suferinţa este, garantat, o realitate a lumii în care trăim, iar Tatăl din Ceruri o foloseşte adesea în beneficiul nostru. În al treilea rând, nu putem înţelege ce face Dumnezeu – dacă am reuşi, El ar fi mult prea mic în ochii noştri pentru a primi o valoare semnificativă.

Recent, am auzit nişte observaţii făcute de Henry Blackaby, comentator al Bibliei şi mentor, legate de versetul 2 Timotei 3:12 – „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.” Acestea sunt cuvintele lui Blackaby referitoare la pasajul citat:

„O viaţă în care Dumnezeu este guvernator nu ne face imuni la suferinţă. Apostolul Pavel susţinea faptul că vom fi cu atât mai chinuiţi cu cât vom trăi o existenţă mai curată, lipsită de păcat. Potrivit lui, „oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău”(2 Timotei 3:13). Cu cât lumea acceptă păcatul mai uşor în viaţa de zi cu zi, cu atât oamenii lumeşti devin din ce în ce mai intoleranţi la evlavie. Întunericul nu poate tolera lumina; dacă începi să străluceşti de dragostea lui Dumnezeu şi de credinţa pe care El a sădit-o în sufletul tău, trebuie să te aştepţi la opoziţie din partea forţelor răului.

Aura ta credincioasă îi va ofensa pe cei aflaţi în revoltă împotriva Domnului. Este posibil să te fi pocăit recent. De accea, probabil te aştepţi ca slava lui Dumnezeu să se facă simţită în viaţa ta prin numeroase binecuvântări. Din nefericire, întâlneşti doar opunere din partea celorlalţi.

Prigonirea poate veni chiar din partea altor creştini care ţi-au interpretat greşit motivaţiile. Probabil ai fost ascultător Tatălui, dar, cu toate acestea, ai primit critică în loc de cuvinte de laudă. Dacă îl urmezi pe Dumnezeu cu sinceritate, nu te descuraja. Pavel ne-a avertizat că cei care trăiesc o viaţă de credinţă, vor avea parte de prigonire. Nu fi surprins!

Dacă lumea l-a crucificat pe Fiul lui Dumnezeu, cu siguranţă, nu vor avea nicio mustrare de conştiinţă înainte de a aplica un tratament ostil oricărei persoane care îl slăveşte, prin fiecare suflare de viaţă, pe Singurul Creator. Aşa cum găsim scris în Ioan 15:18, „Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.”