Șapte secrete ale succesului

de Rick Warren

Succesul poate fi definit după multe criterii, spre exemplu în funcţie de poziţia socială, putere, promovări, bani şi multe alte lucruri. Un element important al succesului îl reprezintă impactul sau influenţa celui care are succes asupra oamenilor din jurul său la locul de muncă, în comunitate sau în familie.

Privind lucrurile din perspectivă istorică şi spirituală, sunt puţini oameni care să fi avut prin viaţa lor un impact la fel de puternic asupra altora ca şi apostolul Pavel, a cărui viaţă şi scrieri ne sunt prezentate în Noul Testament din Biblie. El a fost cel care a răspândit credinţa creştină în întreg imperiul roman, în ciuda faptului că a călătorit mai mult pe jos. Imaginaţi-va câte ar fi putut face dacă în vremea sa ar fi existat avioane, telefoane celulare, fax-uri sau Internet!

Chiar dacă în zilele noastre există multe cunoştinţe care ne pot ajuta să avem succes în afaceri sau în domeniul profesional, cred că viaţa apostolului Pavel ne oferă multe lecţii pe care le-am putea aplica fiecare dintre noi. Iată câteva dintre elementele cheie ale succesului său:

DIRECŢIA: Pentru a avea succes, este important să ştii încotro te îndrepţi – să cunoşti obiectivele şi ţelurile pe care doreşti să le atingi. “Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti…” (Filipeni 3:14).

PRICEPEREA: Trebuie să ştim cum să facem faţă unor circumstanţe neaşteptate şi să biruim adversităţile. “Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă ” (Filipeni 4:12).

ANGAJAMENTUL: Îndată ce ne-am angajat că vom face ceva important, trebuie să avem voinţa de a merge mai departe şi accepta toate provocările. “Dar eu nu ţin numai decât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba, pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evaghelia harului lui Dumnezeu ” (Fapte 20:24).

COMPASIUNEA: La fel ca apostoul Pavel, şi noi trebuie să rămânem sensibili faţă de nevoile oamenilor din jurul nostru şi să-i apărăm pe cei care lucrează cu noi. “Şi chiar dacă aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa…şi aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.”
(1 Corinteni 13:2-3).

CREDINŢA ÎNFLĂCĂRATĂ: Liderii de succes cred cu tărie în misiunea lor şi entuziasmul lor este contagios. “Pot totul în Cristos, care mă întăreşte.” (Filipeni 4:13).

SLUJIREA ALTORA: Liderii egoişti – în general – nu-şi păstrează funcţia mult timp. Liderul devotat slujirii altora – pe care-i ajută să-şi atingă obiectivele – este un om pe care ceilalţi sunt dornici să-l urmeze. “Şi eu, voi cheltui prea bucuros din ale mele, şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru sufletele voastre.”
(2 Corinteni 12:15).

TENACITATEA: Există o zicală care spune “Nu contează cum începi, ci cum vei sfârşi.” Acest lucru a fost cu siguranţă valabil în cazul lui Pavel. “Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi.” (2 Corinteni 4:8-9).

Încearcă să clădeşti aceste calităţi în viaţa ta şi vezi ce se întâmplă.

de Rick Warren